Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

Prodigy - No Good (Start The Dance

Yo..yo..you're no good to me.
Yo..yo..you're no good to me.


Yo..yo..you're no good to me.
Yo..yo..you're no good to me.


You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me
You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me


Δεν υπάρχουν σχόλια: