Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

JX - You Belong To Me

Ay-ee-yeah-yeah, Oo-ay-ee-yeah-yeah
Ay-ee-yeah-yeah, Oo-ay-ee-yeah-yeah

You belong to me, you belong to me, you belong to me
You belong to me, you belong to me, you belong to me
I love you but we never see, I love you but we never see
I love you but we never see
I love you, I love you, I love you, you belong to me
I love you but we never see, I love you but we never see
I love you, I love you, I love you, you belong to me

Ay-ee-yeah-yeah, Oo-ay-ee-yeah-yeah
Ay-ee-yeah-yeah, Ay-ay-ay-ay
Ay-ee-yeah-yeah, Oo-ay-ee-yeah-yeah
Ay-ee-yeah-yeah, Ay-ay-ay-ay

You belong to me, you belong to me, you belong to me
I love you but we never see
You belong to me, you belong to me, you belong to me
I love you but we never see, I love you but we never see
I love you but we never see
I love you, I love you, I love you, you belong to me
I love you but we never see, I love you but we never see
I love you, I love you, I love you, you belong to me

You belong to me - you belong to me

Ay-ee-yeah-yeah, Oo-ay-ee-yeah-yeah
Ay-ee-yeah-yeah, Ay-ay-ay-ay
Ay-ee-yeah-yeah, Oo-ay-ee-yeah-yeah
Ay-ee-yeah-yeah, Ay-ay-ay-ay

Ay-ay-ay-ay - Ay-ay-ay-ay
Ay-ay-ay-ay - Ay-ay-ay-ay

Ay-ee-yeah-yeah, Oo-ay-ee-yeah-yeah
Ay-ee-yeah-yeah, Ay-ay-ay-ay
Ay-ee-yeah-yeah, Oo-ay-ee-yeah-yeah
Ay-ee-yeah-yeah, Ay-ay-ay-ay

You belong to me, you belong to me, you belong to me
I love you but we never see
You belong to me, you belong to me, you belong to me
I love you but we never see, I love you but we never see
I love you but we never see
I love you, I love you, I love you, you belong to me
I love you but we never see, I love you but we never see [fade]

Δεν υπάρχουν σχόλια: